JANI KOVAČIČ Z BIG BANDOM RTV SLOVENIJA

AKKUSTIK TEATER

 
Akkustik teAter
Jani Kovačič z Big Bandom RTV Slovenija

KUD France Prešeren in Radio Slovenija predstavljata nov projekt Janija Kovačiča CERBERUS HOTEL Jazzitette – skladbe novega urbanega jazza. Pesmi je za big band priredil Igor Lunder. Koncert bo v STUDIU 14 Radia Slovenija.

Dirigent / Conductor: Igor Lunder

Spored / Programme:
Shizo / Schizo
Delirij povprečnosti – Simulaker / Delirium of mediocrity – Simulacrum
Cerebralni korteks / Cerebral cortex
Fantom / Phantom
New Age (Nova starost)
Kontra-Alba / Contra-alba
Ona je šla v krasni novi svet / She is gone to the brave new world
15\4 (pentatop) / 15/4 (pentadtop)
Saksofonsko jutro / Saxophones’ morning tide
Mačo-polh / Macho-dormouse
Jesen je, zvezdica, jesen / Autumn is here, little star, autumn

V Studiu 14 Radia Slovenija v Ljubljani Big Band RTV Slovenija že nekaj let prireja inovativne prireditve domačega in tujega jazza. Tokrat je na vrsti nov program jazzitett Janija Kovačiča. Jazzitette so skladbe novega urbanega jazza – jazza, ki je postal globalni urbani etno, folklorna glasba zbeganih podnajemnikov tega sveta – ljudi. Večina seveda beži nazaj k zemlji, h glasbi minulih dni, k pravljicam. Zemlja ni več naša, je le moja ali tvoja. Pravljice so strašne in vsako novo branje odkriva skrito pisavo groze. Vedno bolj se opazujemo kot oni drugi, truplo med trupli, mene ni v meni in jaz je drugje – nekje zunaj, nekje tam zunaj, onstran. Sam sem in celo brez sebe in – histeričen. Razpadam na nešteto subjektov, ki se pretepajo med sabo za parkirni prostor v duši. Raj je sicer tu blizu, za oglom – sledi znakom in zavozlanim puščicam! Kemični nasmeh nam s čekani večnosti lahkotno trga življenje. Kot da bi se z obsojanjem na permanentno otroštvo izognili problemom! Željastroj melje jutri v zdaj. Post-post-katastrofičnost? Dobe se med seboj razlikujejo le po barvi obupa! Bežiš lahko samo naprej! Se da o tem peti? Da. Da se! Pesmi – jazzitette – Janija Kovačiča, ki jih bomo razumeli nekoč, čeprav se nam vse to dogaja zdaj, je Igor Lunder priredil za big band. In to za najboljši big band – za Big Band RTV Slovenije! Enkraten dogodek!

Jani Kovačič že od vsega začetka piše poetične štorije o ljudeh in cinične posmehljivke ter vsakdanje spevne pesmi, a hkrati tudi zahtevne zvočne slike. Kovačičeva besedila krasijo aforističen stil, ironični silogizmi in otroška naivnost. Mestni ljudski pevec, izumitelj, raziskovalec človeških duš in nesmrtni individuum. Silno občuduje človeško neumnost: Neumnost je vsemu kralj! Pravi antiheroj, pristaš novega humanizma in solidarnosti, privrženec bratstva in različnosti ter lagodnega življenja. Slava je nepotrebno breme, ki dela stvari predvidljive. V KUD-u Franceta Prešerna predstavlja svoje nove pesmi v novem ciklu Akkkustik teArter. Postal je komot in ne izdaja plošč ne tu ne tam. Ostanejo vam le nastopi – deliriji enkratnosti in spominske bombe. Ob osamosvojitvi je s Tolovajskimi baladami napovedal privatiziranje v vseh oblikah, a ob vstopu v Evropo je že leto prej v Bulvar Bankrotu (2003) napovedal izgubo identitete in prazno pogoltnost. Slovo od XX. stoletja je zapeto na Baladah s ceste I. in II.. Postbožični psalmi pa napovedujejo nove čase post-biblično-mitičnih razsežnosti. Jazz je postal globalni etno in v Jazzitettah (2006) ustvarja nov tip urbanega jazza. Študijski nastop s premiernimi izvedbami stare srednjeveška glasbe trubadurjev (2007) je razkrival delce tega obdobja v slovenskih deželah. Zanimiv nastop (2008) s skupino mladih glasbenikov Slovenia United uglasbljuje ljudske motive. Vendar so Jazzitette glasba XXI. stoletja, zato je so tudi najvišji domet programa Akkustik teArter.

Igor Lunder je po končanem šolanju na jazzovskem oddelku Srednje glasbene in baletne šole v Ljubljani nadaljeval študij na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu ter na Akademiji Sibelius v Helsinkih. Magistriral je iz jazzkitare ter jazzovske kompozicije ter aranžiranja. Nastopa v različnih jazzovskih zasedbah tako v Sloveniji kot v tujini. Kot vodja in aranžer ima svoj trio, sekstet (leta 2004 je izšel CD Igor Lunder Sextet) in ansambel Igor Lunder with Reeds (kvartet saksofonov in kitara; leta 2003 je izšel CD Jazz Menu, leta 2006 pa Igor Lunder with Zagreb Saxophone Quartet & Guests - Reeeeeeeeds). Piše tudi skladbe in aranžmaje za big bande in manjše zasedbe. Je umetniški vodja in dirigent Big Banda Grosuplje. Poučuje na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, na oddelku za jazz.
Med drugim je nastopil na festivalih v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Kranju, Krškem, Portorožu, Podsredi, Bohinju, Cerknem, Zagrebu, Beogradu, Novem Sadu, Pulju, Bratislavi in Krakovu.

Big Band RTV Slovenija deluje neprekinjeno že od leta 1945 in z nemajhnim ponosom lahko rečemo, da je ena najstarejših tovrstnih zasedb na svetu. Za začetke njegovega delovanja je v največji meri zaslužen dirigent in komponist Bojan Adamič (1912–1995), ki je imel svoj orkester že med drugo svetovno vojno. Takoj po osvoboditvi, 8. maja 1945, je začel zbirati razkropljene glasbenike in kmalu mu je uspelo postaviti dovolj dober orkester, ki je imel svoj prvi javni nastop ob vnovičnem odprtju Postojnske jame, 27. junija 1945. Plesni orkester Radia Ljubljana (PORL), kot se je orkester takrat imenoval, je Adamič, ki si je s svojim svetovljanstvom in umetniško širino prislužil vzdevek »mojster«, uspešno vodil vse do začetka 60. let. Najvidnejši solisti v tem obdobju so bili Ati Soss, Dušan Veble, Mojmir Sepe, Zoran Komac, Albert Podgornik, Franci Puhar, producenta pa Dušan Hren in Jože Kampič.
Leta 1961 je za dirigentsko palico prijel mlad in izjemno talentiran Jože Privšek. Privšek (1937–1998) je že pred tem pokazal veliko mero spretnosti na klavirju in vibrafonu. Njegove največje kvalitete pa so se pokazale v kompoziciji, aranžiranju in vodenju orkestra. Plesni orkester Radia Ljubljana (PORL) je popeljal v najvišji kakovostni razred. Njegova dominacija v prostoru bivše Jugoslavije je bila nesporna, prav tako pa je bil PORL cenjen tudi zunaj naših meja. Privšek je svoje glasbenike poznal do obisti. Njegove priredbe, prek štiri tisoč jih je, so jim bile pisane, kot pravimo, na kožo. Tako so lahko do polnega sijaja prišli solisti, ki so desetletja predstavljali vrh slovenskega jazzovskega ustvarjanja: Petar Ugrin, Andrej Arnol, Tone Janša, Silvester Sting, Ratko Divjak, Ladislav Rebrek, Milan Ferlež; izpostavljeno in odgovorno delo prvega trobentača pa je vse do upokojitve izjemno zanesljivo opravljal Pavel Grašič. V tem času se je PORL tudi preimenoval v Big Band RTV Ljubljana, po osamosvojitvi Slovenije pa Big Band RTV Slovenija. Po Privškovi upokojitvi leta 1992 je vodstvo orkestra prevzel Lojze Krajnčan, poleg njega pa še Petar Ugrin, Milko Lazar, Emil Spruk in drugi. Gostili so vodilne tuje jazzovske dirigente (Peter Herbolzheimer, Mercer Ellington, Maria Schneider, Jerry van Rooyen, Carla Bley, Herb Pomeroy, Mathias Rüegg, Miljenko Prohaska, Mike Westbrook, David Murray, George Lewis, Bill Holman, Michael Abene, Bob Mintzer, Lars Moller, Rob McConnell) in soliste (Clark Terry, Stjepko Gut, Johnny Griffin, Ack van Rooyen, Toots Thielemens, N. H. Ø. Pedersen, Diane Schuur, Jiggs Whigham, Jon Hendricks, Albert Mangelsdorf, Nancy Marano, Bobby Shew, Mario Gonzi, Duško Gojković, Bosko Petrović, John Riley, Dennis Mackrel, Bojan Z, Eric Vloeimans, Peter erskine, Ronnie Cuber, Mads Vinding).
Zdaj je Big Band RTV Slovenija močno pomlajen. Večina njegovih članov prihaja iz jazzovskih akademij v tujini in vsi po vrsti so virtuozi na svojih inštrumentih. Umetniško vodstvo je leta 2002 prevzel Hugo Šekoranja, sicer dolgoletni saksofonist orkestra, Solisti, ki osvajajo srca ljubiteljev jazza tako doma kot v tujini, so zdaj Primož Grašič, Tadej Tomšič, Dominik Krajnčan, David Jarh, Blaž Jurjevčič, Matjaž Mikuletič, Ratko Divjak, Aleš Avbelj, Aleš Suša, Blaž Trček, Primož Fleischman, Aleš Rendla … Prvo trobento že od leta 1997 pri nas igra eden najboljših evropskih »screamerjev« Andy Pesendorfer. Glasbena producenta, ki bdita nad zvokom orkestra, sta Dečo Žgur in Grega Forjanič.

At the Slovene Music Days, KUD France Prešeren and Radio Slovenia will present a new project by Jani Kovačič: CERBERUS HOTEL Jazzitettes – new urban jazz compositions, with songs arranged for big band by Igor Lunder. For many years now, the RTV Slovenia Big Band has been organising innovative concerts of Slovenian and international jazz in Studio 14 of Radio Slovenia in Ljubljana. The present concert is a new programme of jazzitettes by Jani Kovačič. Jazzitettes are new urban jazz compositions - jazz that has become the global, urban, ethnic, folk music of the bewildered tenants of this world – the people. The majority, of course, flee back to the Earth, to the music of yesteryear, to fairytales. The Earth is no longer ours, it is just mine or yours. Fairytales are frightening, and each new reading reveals the hidden calligraphy of horror. More and more we observe ourselves like the Others, a corpse amongst corpses; I no longer exist in myself, I am elsewhere – somewhere external, somewhere there outside, beyond. I am alone, even without myself, and – hysterical. I am disintegrating into countless subjects, who brawl with each other for the parking space in the soul. Paradise is nonetheless nearby, just around the corner – follow the signs and the knotted arrows! A chemical smile hungrily tears at our lives with fanged eternity. As if we could avoid problems by being condemned to permanent childhood! The desire-machine grinds tomorrow into now. Post-post-catastrophe? Each era can only be told apart from the others by the colour of despair! You can only flee forward! Is it possible to sing about this? Yes, it is possible! The songs – jazzitettes – by Jani Kovačič (which we will understand one day - although all of this is happening to us now) have been arranged by Igor Lunder for big band; for the best big band – the RTV Slovenia Big Band! A unique event!

Jani Kovačič writes poetry, satires and popular songs, while at the same time also writing complex sound pictures. An aphoristic style, ironic syllogisms and childlike naivety enrich his texts. He is a town’s folk singer, an inventor, an explorer of the human mind and an immortal individualist. He has a great appreciation of human stupidity. “Stupidity is king!” He is a genuine antihero and a supporter of the new humanism and solidarity, brotherhood, diversity and a comfortable life. Fame is an unnecessary burden that makes things predictable. He has presented songs from his new cycle Akkkustik teArter at the venue KUD France Prešeren. He has given up publishing songs completely - all we have are his performances and their unique delirium and memory bombs. When Slovenia gained its independence he foretold the period of privatisation in all its forms in his “Tolovajske balade” (Bandit Ballads). A year before Slovenia’s admittance to the European Union he predicted a loss of identity and empty greediness in his “Bulvar Bankrot” (2003). He bid his farewell to the 20th century in “Balade s ceste” (Street Ballads) I and II. His work “PostBožični Psalmi” (Post-Christmas Psalms) predicts a new era of post-biblical and post-mythical proportions. Jazz has become the global ethno and in Jazzitette (2006) he creates a new type of urban jazz. In 2007, his studio appearance with the premiere performances of the medieval music of the troubadours revealed elements of his period in the Slovenian countryside. The following year, an interesting performance with a group of young musicians known as ‘Slovenia United’ treated the setting to music of folk motives. Nonetheless, Jazzitettes are the music of the 21st century, and are therefore the high point of the programme Akkustik teArter.

Igor Lunder completed his studies at the Jazz Department of the Ljubljana Music and Ballet High School before continuing at the Jazz Departments of the University of Music and Dramatic Arts in Graz and the Sibelius Academy in Helsinki, obtaining a masters degree in jazz guitar and jazz composition and arranging. He performs with various jazz musicians in different jazz combos. After sessions with numerous saxophone players he established Igor Lunder with Reeds (a saxophone quartet with guitar) in 1999, for whom he has written many arrangements. In 2003, he released the CD Jazz Menu and in 2006 Igor Lunder with Zagreb Saxophone Quartet & Guests - Reeeeeeeeds. In 2003, he undertook another project, The Igor Lunder Sextet, releasing their first CD in 2004. Igor Lunder also leads and arranges for his own trio and quartet. He writes compositions and arrangements for big band as well as smaller ensembles. He is the artistic director and conductor of the Grosuplje Big Band . He teaches at the Jazz Department of the Ljubljana Music and Ballet High School. He has performed at various festivals in Ljubljana, Maribor, Koper, Kranj, Krško, Portorož, Podsreda, Bohinj, Cerkno, Zagreb, Beograd, Novi Sad, Pula, Bratislava and Krakow.

The Slovenian Radio and Television Big Band (RTV Slovenia Big Band) has operated uninterrupted since 1945, and with a great deal of pride it can claim to be one of the oldest ensembles of its kind in the world. Its beginnings and first successes can largely be attributed to Bojan Adamič (1912 - 1995), a conductor and composer who had already led his own orchestra during World War II. Immediately after the war, in May 1945, he started reassembling the band, which soon made its first public appearance at the reopening of the Postojna Cave in June 1945. In a time of socialism, which strongly favoured regime-oriented repertoire over ‘Imperialist American Music’, Adamič nevertheless subtly enriched his music with jazz elements. Whenever the opponents of this new music voiced their concerns and demanded censorship, Adamič would resort to his political connections to fend off attacks. As early as the autumn of 1945, the orchestra was officially taken under the auspices of Radio Ljubljana. Adamič, justifiably called “maestro“ due to his prolific and ingenious musicianship, remained conductor of the Radio Ljubljana Dance Orchestra (PORL) until the early 1960s. The most prominent soloists of that period were Ati Soss, Dušan Veble, Mojmir Sepe, Zoran Komac, Albert Podgornik, Franci Puhar, and the producers were Dušan Hren and Jože Kampič. In 1961, the baton was taken over by the young Jože Privšek (1937-1998), an extremely talented piano and vibraphone player, whose greatest skills later proved to be composing, arranging and orchestra leadership. Under Privšek, the Radio Ljubljana Dance Orchestra evolved into a top quality band, which not only dominated the scene within ex-Yugoslavia but received a high level of recognition abroad. In 1978, the band was awarded the prize of the German “Deutsche Phono Akademie” for the best record, competing - and winning - against rivals such as James Last and the Max Greger Orchestra. Privšek was a man of exceptional musical talent: he had absolute pitch, near-photographic memory, extreme diligence and precision, and above all an accomplished artistic vision. He knew his musicians thoroughly and wrote his arrangements - over the years amounting to around 4000 - according to the musicians’ specificities and outstanding skills. In this way he created the conditions for the development of leading soloists, who represented the pillars of Slovenian jazz for several decades: Petar Ugrin, Andrej Arnol, Tone Janša, Silvester Stingl, Ratko Divjak, Ladislav Rebrek and Milan Ferlež. Pavel Grašič dutifully fulfilled the highly exposed and responsible post of the first trumpet player until his retirement. The producer Jože Kampič was joined by Janez Gregorc, and a new generation of soloists such as Lojze Krajnčan, Emil Spruk and Milko Lazar appeared on the horizon. The Dance Orchestra was eventually renamed the Ljubljana Radio and Television Big Band, which in turn became the Slovenian Radio and Television Big Band after Slovenian independence in 1991. After Privšek’s retirement in 1992, the orchestra was taken over by Lojze Krajnčan, together with Petar Ugrin, Milko Lazar, Emil Spruk, Tomaž Grintal and some others. It has frequently hosted musicians from abroad, including some of the greatest jazz conductors (Peter Herbolzheimer, Mercer Ellington, Maria Schneider, Jerry van Rooyen, Carla Bley, Herb Pomeroy, Mathias Rüegg, Miljenko Prohaska, David Murray, George Lewis, Bill Holman, Michael Abene and Bob Mintzer) and soloists (Clark Terry, Stjepko Gut, Johnny Griffin, Ack van Rooyen, Toots Thielemens, N.H.Ø. Pedersen, Jiggs Whigham, Albert Mangelsdorf, Bobby Shew, Mario Gonzi, Duško Gojković, Bosko Petrović and John Riley) of our time. Most of them have been impressed by the musicians, the professionalism of the orchestra and by the remarkable level of orchestral jazz production in Slovenia. Today the band is rejuvenated - the average age of its members is just over 30. Most have studied at various jazz academies abroad and have mastered their instruments with virtuoso skill. From 2002, the artistic director and manager has been Hugo Sekoranja. The soloists who keep conquering jazz audiences in Slovenia and abroad are Primož Grašič, Tadej Tomšič, Dominik Krajnčan, David Jarh, Blaž Jurjevčič, Miro Kadoić, Matjaž Mikuletič, Milko Lazar, Aleš Avbelj, Ratko Divjak, Aleš Suša, Blaž Trček and others. Since 1997, the first trumpet has been played by one of the best European “screamers”, Andy Pesendorfer. Dečo Žgur and Grega Forjanič are the band’s faithful sound producers. Amongst the qualities of the RTV Slovenia Big Band are its diversity and its ability to fulfil the needs of various radio and television programmes. It has excelled in musical genres as diverse as film, dance, popular and classical music. Jazz, however, is the music it plays with the greatest dedication and pleasure. It is an honour and commitment for its members to continue the tradition that has been unwinding for six decades. A deep respect for history coupled with a huge artistic potential are both the band’s legacy and the foundations on which it builds the future of orchestral jazz in Slovenia. To the joy of all who like to listen to our music.

Vstop prost.

Jani Kovačič že od vsega začetka piše poetične štorije o malih ljudeh in cinične posmehljivke ter vsakdanje spevne pesmi. Aforističen stil, ironični silogizmi in otroška naivnost krasijo besedila, a glasbo eklektična mešanica žanrov z nenavadnimi postopi in rešitvami. Mestni ljudski pevec, izumitelj alternativnih nastopov in nesmrtni individualec.

Njegove pesmi iritirajo zahtevajoč vašo opredelitev, a le pogumni so za. Vse kar počne, počne resno, z veliko veselja, strasti in radostenja - a vse to v silnem občudovanju človeške neumnosti. Neumnost je vsemu kralj! Pravi antiheroj zmedene generacije, pristaš novega humanizma, privrženec bratstva in različnosti ter lagodnega življenja. Sovraži mistiko in ljubi mite.

Slava je nepotrebno breme, ki dela stvari predvidljive. In v Sloveniji pomeni slava jumbo plakat - a nanj si ne želi. V 90-tih je na celovečernih nastopih, predvsem v KUD-u Franceta Prešerna, predstavljal zanimive avtorje in svoje nove pesmi. Postal je komot in izdaja plošče sem ter tja. Na www. neizdano.net ste lahko zapekli od 2001 do 2004 prvi slovenski internetni CD (ki je dostopen le v tej obliki). Ob osamosvojitvi je s Tolovajskimi baladami napovedal privatiziranje v vseh oblikah, a ob koncu programa Pijano bar in ob vstopu v Evropo je že leto prej (2003) v Bulvar Bankrotu napovedal izgubo identitete in prazno pogoltnost. Slovo od XX. stoletja je zapeto na Baladah s ceste I. in II. Postbožični psalmi pa napovedujejo nove čase biblično-mitičnih razsežnosti. V Jazzitettah (2006) ustvarja nov tip urbanega jazza. In tako nadaljuje program Akkustik teArter.

RAZSTAVLJAMO

Trenutno ni razstav!

NOVIČNIK

KRONOLOG

maj 2020
PTSČPSN
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
junij 2020
PTSČPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
julij 2020
PTSČPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

POGANJA:


Vzpostavljeno iz »http://www.kud.si/index.php/Projekt:Akkustik_teAter/Jani_Kova%C4%8Di%C4%8D_z_Big_Bandom_RTV_Slovenija«

Stran je bila naložena 2.120-krat. Čas zadnje spremembe: 15:21, 5 marec 2009.